Poronny objaw pierwotny

Poronny objaw pierwotny, w postaci bardzo małego nacieku, wielkości łebka szpilki lub o średnicy kilku milimetrów, który może nawet nie ulegać owrzodzeniu. Może on być łatwo przeoczony, pomimo że towarzyszy mu typowe powiększenie węzłów chłonnych. W przeciwieństwie do objawu poronnego może wystąpić objaw pierwotny olbrzymi. Jego wystąpienie może zależeć zarówno od sposobu zakażenia, jak i od podatności tkanek. Objaw taki może wystąpić np. przy zakażeniu poza- płciowym na skórze twarzy lub u noworodka zakażonego kiłą w czasie porodu. Nietypowy objaw pierwotny może wystąpić przy umiejscowieniu na palcu, w okolicy płytki paznokciowej, gdzie ze względu na niekorzystne warunki anatomiczne nie dochodzi do powstania typowego nacieku, lecz powstaje tylko płaskie owrzodzenie. Pewnej deformacji ulega również objaw pierwotny usadowiony w fałdach i szczelinach skórnych, gdzie może przybrać wygląd podłużnej nadżerki, z niewielkim naciekiem podstawy. Najczęstszym czynnikiem zmieniającym obraz objawu pierwotnego — to dodatkowe zakażenie bakteryjne lub krętkowe.