Zaburzenia osobowości – psychoterapia schematu

Osoby, które w dzieciństwie nie mogły liczyć na zaspokojenie swoich emocjonalnych potrzeb, takich jak poczucie bezpieczeństwa, więzi, autonomii, mogą cierpieć na zaburzenia osobowości. W ich przypadku zalecana jest terapia schematów, która polega na zmianie przekonań i reakcji. Terapeuta i grupa wcielają się zastępczo w rodziców pacjenta i zaspokajają jego dziecięce potrzeby. Pacjent, który cierpi na zaburzenia osobowości może funkcjonować na co dzień w nieadaptacyjnych schematach, np. schemacie unikania (gdy ulega wszystkim, nie wyznacza granic), ale też schemacie kontroli, który maskuje lęk przed odrzuceniem groźną postawą i kontrolującymi zachowaniami wobec innych. Niezaspokojona w dzieciństwie potrzeba zabawy skutkuje brakiem umiejętności czerpania radości z życia. Osoba z zaburzeniem osobowości może mieć tendencję do pracoholizmu, perfekcjonizmu. Psychoterapia schematów na na celu nauczyć pacjenta zaspokajać swoje potrzeby. Wpisz w wyszukiwarkę hasło zaburzenia osobowości psychoterapia schematu i dowiedz się więcej.