Zmiany kostne

Zmiany kostne w okresie późnym framboezji są zupełnie podobne do zmian późnych w kile. Hackett rozróżnia 4 odmiany: perioslitis gummosa, periostitis hypertrophica, osteilis gummosa, osteoperiostitis gummosa. Między innymi do typowych należą zmiany w obrębie kości jednego lub kilku palców. Zmiany w obrębie małych stawów doprowadzają do znacznych zniekształceń rak i stóp. W obrębie stawów dużych doprowadzają hydrarthosis. Zmiany destrukcyjne w obrębie kości podniebienia oraz podstawy kostnej i chrzęstnej nosa doprowadzają do okaleczenia (rhinoohaiinaitis mutilans), określanego jako gangosa. W okresie późnym mogą również występować guzki okołostawowe (nodositates iuxtaarticulares), podobne do analogicznych zmian w kile. W przebiegu framboezji późnej występują również okresy bezobjawowe, które określa się jako framboezję późną utajoną, Na ogół panuje opinia, że framboezją nie może być przeniesiona z matki na płód w okresie ciąży i jakkolwiek ostatnio bierze się pod uwagę taką możliwość. Rozpoznanie framboezji czasami jest bardzo,trudne. Opiera się ono na stwierdzeniu krętków w obrębie zmian, typowych objawów klinicznych i dodatnich odczynów serologicznych. Czasami radiologicznie można stwierdzić zmiany kostne. W okresie utajenia odróżnienie od kiły utajanej jest bardzo trudne, gdyż odczyny serologiczne zachowują się podobnie Jak w kile. Na szczególną uwagę zasługuje to, że w framboezji nie występują zmiany w układzie krążenia i w układzie nerwowym. Leczenie jest podobne jak w kile.