Framboezja późna

Po 5 latach rozpoczyna się okres framboezji późnej, podczas którego mogą również występować zmiany skórne i kostne w następującej postaci:
Zmiany skórne: a. Wykwity grudkowo-rumieniowe, złuszczające; częste, umiejscowienie na rękach i stopach. Częste współistnienie nadmiernego rogowacenia dłoni i stóp oraz guzowatych zmian wrzodziejących. b. Zmiany guzowate skórne (powierzchowne) i podskórne (głębokie), które mogą ulegać owrzodzeniu (aomme oianique). duże podobieństwo do kiły guzkowo-pełzakowatej i kilaków). Zmiany guzowate powierzchowne szerzą się pełzakowato i pozostawiają blizny zanikowe. c.Zmiany guzowate głębokie powodują znaczne, nieraz okaleczające zniszczenie tkanek. Po wygojeniu mogą powstawać blizny ściągające, blizny przerosłe lub przebarwione. Przy umiejscowieniu na twarzy zmiany destrukcyjne mogą dotyczyć również tkanek chrzęstnych i kostnych. d. Nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew Zmiany są silniej wyrażone i sięgają głębiej, niż w rogowaceniu występującym w okresie wczesnym. Brzeg zmian nieostro odgraniczony od skóry zdrowej. Są one mniej typowe i bardziej wielopostaciowe, goja się z pozostawieniem blizny, odbarwień i prze- barwień (leucomelanodermia). Mogą przechodzić również na boczne powierzchnie rąk i stóp.