Framboezja wczesna

Okres wylęgania choroby wynosi 5—5 tyg,, po czym w miejscu zakażenia pojawią cię grudka, która rozrastając się może ulec owrzodzeniu. Ponieważ zakażenie przenosi się przez kontakt, miejsce zmian może być różne, lecz najczęściej występują na kończynach i w obrębie jamy ustnej (u niemowląt). Początkowo zmiana ta jest niebolesna, lecz w miarę powstawania owrzodzeń i wtórnego zakażenia, może wykazywać znaczną bolesność. W obrębie zmiany pierwotnej może następować rozrost, brodawkowaty. W następstwie wtórnego zakażenia powstają nawarstwienia strupów. W najbliższych węzłach chłonnych występuje odczyn w postaci bardzo znacznego powiększenia obrzęku. W zależności od miejsca wtargnięcia zmiany mogą być pojedyncze lub mnogie. Goją się samoistnie po kilku tygodniach lub miesiącach. Podobnie jak w kile występują dodatnie odczyny serologiczne po kilku tygodniach od zakażenia. Również, podobnie jak w kile, po 3—6 tyg. od pojawienia się zmiany pierwotnej następuję uogólnienie się objawów na skórze w postaci bardzo różnorodnych morfologicznie wykwitów.