Zmiany narządowe w przebiegu kiły II okresu

Zmiany narządowe w przebiegu kiły II okresu zostaną omówione w rozdz. 14—18. Pomiędzy osutką pierwszą, która zwykle występuje w 9—10 tyg. choroby, a tzw. osutkami nawrotowymi, które mogą występować w różnym czasie w ciągu 3-letniego trwania II okresu kiły, zachodzą istotne różnice morfologiczne. Osutka pierwsza (roseola syphilitica s. luetica) jest zazwyczaj obfita, symetryczna, powierzchowna. Jej wykwity, barwy cielistoróżowej, są prawie jednakowej wielkości, mają charakter plam o średnicy od kilku do kilkunastu mm, nie powodują objawów podmiotowych (czasami bardzo nieznaczne swędzenie), nie wykazują skłonności do grupowania się ani do szerzenia obwodowego. Ustępują bez pozostawiania jakichkolwiek śladów lub blizn. Osutki nawrotowe również nie dają objawów podmiotowych. Są one jednak mniej obfite, ich układ jest mniej symetryczny, z tendencją do grupowania się. Wielkość poszczególnych wykwitów może być różna. Im później występuje osutka nawrotowa, tym cechy powyższe są bardziej nasilone. Zaznacza się tendencja do szerzenia się obwodowego i ustępowania z pozostawieniem blizn, co zbliża je w pewnej mierze już do zmian skórnych w III okresie kiły. Przyczyną tych zmian morfologicznych jest zmieniająca się i nasilająca odczynowość skóry na inwazję krętków.