Stan ogólny chorych w II okresie kiły

Stan ogólny chorych w II okresie kiły może wykazywać różne odchylenia od normy — w zależności od stopnia nasilenia zmian w różnych narządach; czasami są one znikome, czasami wyraźnie zaznaczone. Przed pojawieniem się osutki może wystąpić nieznaczne i przejściowe podniesienie ciepłoty ciała. Już w okresie osutki pierwszej może wystąpić osłabienie i niedokrwistość. Bóle głowy o różnym nasileniu będą zależały od nasilenia kiłowych zmian oponowych. Mogą one nie wystąpić lub są miernie zaznaczone. Towarzyszyć im może uczucie niepokoju i zdenerwowania. W bardzo rzadkich przypadkach już w II okresie kiły może dojść do ostrego kiłowego zapalenia opon mózgowych.