Kiła endemiczna

Ogniska kiły endemicznej występują jeszcze na różnych terenach, między innymi w basenie Morza Śródziemnego, W okresie powojennym nabrało szczególnego rozgłosu ognisko kiły endemicznej w Jugosławii, w rejonie Bośni — Hercegowiny, ze względu na prowadzoną tam akcję zwalczania kiły przez Światową Organizację Zdrowia. Leczono wówczas na tym terenie 120 tysięcy osób chorych na kiłę. Przeprowadzone następnie badania kontrolne wykazały, że~akcja la dała pomyślne wyniki, gdyż w odizolowanych miejscowościach w górach, gdzie byli leczeni wszyscy chorzy, po roku nie było nowych przypadków zachorowań. Przyczyną szerzenia się kiły endemicznej — to prymitywne, niehigieniczne warunki bytowania. Choroba szerzy się przez kontakt i używanie wspólnych przyborów do jedzenia, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Zmiana pierwotna występuje zwykle w miejscu wtargnięcia krętków. a wiec najczęściej w okolicy ust. Dalszy przebieg kiły jest typowy, jednak ze względu na zakażenie w okresie dzieciństwa zmiany późne występują w stosunkowo młodym wieku.