Dla kierowców i chętnych na broń – badania psychologiczne

Badania psychologiczne wciąż są czymś, co budzi niepokój u osób, które mają się takowym poddać. Tymczasem z badaniami psychologicznymi mamy do czynienia coraz częściej. Poddawać muszą się im kandydaci na kierowców, osoby, które chcą ubiegać o pozwolenie na broń, czy też ci, pragnący pracować w wielu profesjach związanych chociażby z wymiarem sprawiedliwości. Obawy te mogą wynikać z tego, że często nie odróżniamy psychiatry od psychologa, a także obawiamy się stygmatyzacji, jaka wciąż wiąże się z wystąpieniem różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Tymczasem badania psychologiczne, poza zdiagnozowaniem u kogoś różnego rodzaju jednostek chorobowych, mają na celu także określenie na przykład typu osobowości. Badania mogą przybierać różną formę, często psycholodzy sięgają po rozmaite testy, które zostały opracowane przez wybitnych znawców psychologii. Niejednokrotnie mają one jednak formę rozmowy, podczas której psycholog, poza udzielanymi odpowiedziami, analizuje także zachowanie badanego.