Framboezja

Framboezja jest wywołana przez krętki — Treponema pertenue, wykryte w 1905 r. przez Castellaniego, które pod względem morfologicznym prawie nie różnią się od krętków bladych. Choroba występuje endemicznie w pewnych rejonach geograficznych (kraje tropikalne) i wykazuje zależność od warunków klimatycznych (wysoka temperatura, duża wilgotność powietrza). Zakażeniu ulegają zwykle małe dzieci przez bezpośredni kontakt z dziećmi chorymi lub dorosłymi będącymi w okresie zakaźnym. Możliwe jest również zakażenie pośrednie, przez przedmioty wspólnego użytku, lub nawet przez owady. W przebiegu klinicznym odróżnia się okres wczesny trwający do 5 lat, oraz okres późny — powyżej 5 lat od zakażenia.