Kiła pierwszego okresu patologia

Pierwszy okres kiły trwa 9—10 tygodni od początku zakażenia. W tym okresie zachodzą następujące zmiany, które można stwierdzić na podstawie badania klinicznego lub serologicznego: a) wystąpienie objawu pierwotnego, w obrębie którego można odpowiednim badaniem stwierdzić obecność krętków bladych; b) charakterystyczne powiększenie węzłów chłonnych; c) wystąpienie dodatnich odczynów serologicznych.