Ogólne badanie

W kile wczesnej objawowej z chwilą stwierdzenia krętków bladych lub dodatnich odczynów serologicznych bardzo często rozpoczyna się leczenie chorego bez badania ogólnego. Badanie takie jest jednak w każdym przypadku kiły niezbędne. U chorych na kiłę wczesną, jakkolwiek najczęściej są to ludzie młodzi, mogą współistnieć inne poważne choroby. Współistnienie tych chorób może 1-2 Współczesna syfilidologia mieć wpływ na wybór metody leczenia, jak i na dalszy przebieg kiły. Kiła już we wczesnym okresie wykazuje dużą różnorodność i bogactwo objawów. Dla stwierdzenia tych objawów jest również konieczne bardzo dokładne badanie chorego. Tylko zestawienie wyników takiego badania z wywiadem i badaniami pracownianymi może dać właściwą ocenę przypadku pod względem rozpoznania i rokowania.