Rola stosunków homoseksualnych w szerzeniu się kiły

Następnym ważnym problemem epidemiologicznym — to rola stosunków homoseksualnych w szerzeniu się kiły. Dawniej nie przywiązywano większego znaczenia do tego zjawiska. Ostatnio jednak zwrócono uwagę na coraz to wzrastającą rolę męskiego homoseksualizmu w epidemiologii kiły. Zebrane przez SOZ dane pochodzące z badań wycinkowych przeprowadzonych w różnych krajach przedstawiają się między innymi następująco. W Bułgarii na 157 przypadków kiły w okresie zakaźnym podano w 23,4% kontakty homoseksualne. W Kanadzie, w jednym ze środowisk na 193 przypadki kiły stwierdzono 93,5% kontaktów homoseksualnych. Niebezpieczeństwo epidemiologiczne stosunków homoseksualnych w szerzeniu kiły podkreśla jeszcze ten fakt, że osobnicy ci przeważnie odnoszą się z niedowierzaniem do możliwości zakażenia się od drugiego mężczyzny. Poza tym zmieniają oni znacznie częściej swoich partnerów niż w kontaktach heteroseksualnych, a prócz tego niektórzy z nich utrzymują również kontakty biseksualne.