Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na szerzenie się kiły

Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na szerzenie się kiły wykazują następujące dane. W Ameryce w 1880 r. w dużych miastach mieszkało tylko 6% ludności, podczas gdy w 1960 r. — 70%. Dane za 1966 r. wykazują, że na 59 miast zamieszkałych przez 21,8% ludności Stanów Zjednoczonych przypadło 55,8% wszystkich przypadków świeżej kiły. Lokalne wybuchy epidemii kiły obserwuje się również w związku ze wznoszeniem nowych, dużych obiektów przemysłowych na terenach dotychczas rolniczych (np. w Odensee w Danii). Natomiast autorzy podkreślają, że jeżeli równocześnie z rozwojem ośrodka przemysłowego rozwija się odpowiednią sieć leczniczo-profilaktyczną i oświatową — to uzyskuje się wyniki dobre, jak np. w Nowej Hucie, gdzie w ciągu 10 lat uzyskano przeszło 4-krotne obniżenie zachorowalności pomimo znacznego wzrostu liczby mieszkańców w tym czasie.