Plamista osutka kiłowa – rozmieszczenie

Plamista osutka kiłowa jest rozmieszczona symetrycznie, zajmuje tułów i kończyny, przechodząc na powierzchnie dłoniowe i podeszwowe. Pierwsza osutka kiłowa nie zajmuje twarzy. Natomiast osutki nawrotowe często zajmują również skórę twarzy. Najbardziej uwidacznia się na bocznych powierzchniach tułowia, na kończynach górnych po stronie zginaczy. Osutka plamista pierwsza utrzymuje się 2—3 tyg., po czym albo ustępuje bez pozostawiania śladów, albo stopniowo przybiera cechy osutki plamistej nawrotowej. Może też ulegać ewolucji w kierunku osutki grudkowej. Jako osutka nawrotowa staje się mniej obfita, niesymetryczna, zgrupowana w większe skupienia. Poszczególne wykwity są różnej wielkości, intensywniej zabarwione, występują na twarzy w fałdach nosowo-policzkowych i na pograniczu skóry owłosionej (corona venetis). W okolicach tych może wykazywać złuszczanie. Pojawiają się również bardzo charakterystyczne zmiany grudkowe na powierzchniach dłoniowych i podeszwowych.